Overdragelsesskema


Oplysningerne vedrørende forbedringer skal være os i hænde senest
den 10. i måneden før overdragelsen skal finde sted.

Advokat Birgitte Markeprand,
Wesselsgade 17
2200 København N